WerkwijzeWanneer we aan een nieuw project toe zijn, worden ideeën die bij de werkgroepleden leven in een brainstormsessie op tafel gebracht en besproken. De volgende stap is om een keuze te maken welk onderwerp of projekt onder handen genomen zal worden. Vaak wordt dan meteen degene die het projekt aangedragen heeft tot projectleider (verantwoordelijke) benoemd, eventueel wordt er een subgroepje gevormd waarin het werk verdeeld wordt. Het eigenlijke speurwerk en het op papier zetten van de resultaten doet ieder voor zich.

Tot 2010 was een gezamenlijk resultaat steeds uitgebracht in boekvorm. Inmiddels zijn vanuit de HWT diverse websites gepubliceerd, zoals een website over oorlogsslachtoffers in Tiel en een website die alle straten van de gemeente Tiel beschrijft.
Het Kalendarium van Tiel, op papier uitgegeven in de periode 1993-2001, is rond 2015 gedigitaliseerd en sindsdien eveneens via internet te raadplegen.

Naast de HWT bestaat binnen de Oudheidkamer Tiel een "Werkgroep Beeld en Geluid", die omstreeks 2020 door de fotograaf Jan Bouwhuis in het leven is geroepen.