WerkwijzeWanneer we aan een nieuw project toe zijn, worden ideeën die bij de werkgroepleden leven in een brainstormsessie op tafel gebracht en besproken. De volgende stap is om een keuze te maken welk onderwerp of projekt onder handen genomen zal worden. Vaak wordt dan meteen degene die het projekt aangedragen heeft tot projectleider (verantwoordelijke) benoemd, eventueel wordt er een subgroepje gevormd waarin het werk verdeeld wordt. Het eigenlijke speurwerk en het op papier zetten van de resultaten doet ieder voor zich.

Tot nu toe is steeds een gezamenlijk resultaat in boekvorm uitgebracht. Inmiddels zijn meerdere leden van de werkgroep ook met beeld en geluid aan de slag.