Enkele leden aan het woordJohan Goossen


In 2004 werd ik voor de tweede keer lid van de Historische Werkgroep Tiel. Tussen de eerste en de tweede keer zitten 12 jaar. Jaren van "even geen tijd' voor lokale geschiedenis naast gezin, werk en studie".
In 2004 ben ik in de rijdende trein gestapt van het Biografisch Woordenboek Tiel (BWT). Deel 3 van deze boeiende reeks stond inmiddels op de rails, zo hoorde ik van de toenmalige secretaris. Voor dit deel ben ik toen begonnen met het verzamelen van informatie en daarna het schrijven van de biografie van Thomas Corbelijn. Oudere Tielenaren zullen zich het door hem gestichte Hotel Corbelijn aan de Groenmarkt en het noodhotel in de jaren na de Tweede Wereldoorlog aan de Stationsstraat nog goed herinneren. Toen ik in 1973 in Tiel kwam wonen bestond het hotel in naam nog wel, maar was het al jarenlang in handen van Frans Pijls uit Limburg. Kort daarna zou de Hema zich in het pand vestigen, tot vandaag de dag aan toe.

Zomaar een stukje plaatselijke (hotel)geschiedenis dat destijds mijn interesse wekte en nu door mijn deelname aan de HWT een mooi plaatsje heeft gekregen in het BWT, zodat ook anderen hierover kunnen lezen. Hopelijk worden ze net zo enthousiast voor de plaatselijke geschiedenis als ik dat al jaren ben. De HWT is een prachtige broedplaats voor allerlei initiatieven.
Dus, kent uw nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van Tiel geen grenzen, en vindt u het leuk om uw historische kennis met anderen te delen, word dan als een speer lid van de HWT!

Koos Gelens


In mijn geboortehuis in Drumpt stond op zolder een oud kabinet met laden en laadjes.
En die bevatten ansichtkaarten, vanaf begin 1900. Toen was deze wijze van communicatie met familie en kennissen heel belangrijk: men schreef over allerlei zaken. Zo waren ze weer op de hoogte van elkaars wel en wee. Er zaten akten in van kopen en verkopen van al lang vervlogen tijd, een testament van een heel oud geworden tante van mijn grootvader Gelens, oude kerkboeken met daarin bidprentjes, een oud familiealbum met prachtige statige foto's... Al met al was het voor de - toen nog - jonge en nieuwsgierige onderzoeker een rijke historische bron. De vragen aan mijn vader hoe het allemaal in elkaar stak, waren talrijk. En hij stimuleerde mijn interesse, gaf een ordening aan in de massa gegevens.
Zo begon een zoeken naar mijn "roots". En het speuren in archieven. En dat duurt nog steeds.
In mijn schooltijd kreeg ik geschiedenis van meneer Vaags (HBS) en later van frater Bellarminus. (Bisschoppelijke Kweekschool). En dat waren bevlogen vertellers! Verhalen over mensen, hun idealen, hun successen, en ook wat er mislukte... Boeiend, intrigerend! In mijn "werkzame" leven: docent wiskunde. Toch wel een akte geschiedenis erbij gestudeerd...
Collega Jan Kers, die wist dat ik zo nu en dan over het "rijke" middeleeuwse geloven in Tiel schreef (in het kerkblad van de Dominicusparochie), vroeg mij om een artikel te maken voor de Toverlantaarn. Het vervolg: lidmaatschap van het schrijverscollectief De Historische Werkgroep Tiel.