Jaarverslag 2010De werkgroep had aan het eind van dit verslagjaar de volgende leden: N.W.P. Beutener, Dr. G.H. Bonnet, J.K. Bouwhuis, Mw. B.M. van Dijk, J.H.F. Gelens, Drs. J.P. Goossen, Mw. G.A. Kers-Scholten, A.H.J. de Kok, Ir. W.B.P.M Lases, B.N. Leenders, Dr. E.J.M. Robben, Drs. P.W. Schipper, Mw.Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, totaal zestien leden.

Op de Septembervergadering van 2010 nam de heer H.H. Huitsing afscheid van de werkgroep. Hij werd opgevolgd door mevr. B.M. van Dijk. De Heer P.W.F. Ranshuysen bedankte wegens zijn leeftijd voor het gewone lidmaatschap, de heer R.G. van der Zalm werd medewerker in plaats van gewoon lid. De veroudering van de leden en de vermindering van het aantal werkzame leden is heel zorgwekkend.

Voorzitter bleef Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, secretaris: Mw.Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, penningmeester: J.H.F. Gelens.
Vergaderingen: In het jaar 2010 werd vier keer vergaderd: 15 februari, 14 juni, 13 september en 29 november.

Algemeen gesproken was 2010 voor de werkgroep een rustig jaar. Verschillende leden werkten aan hun bijdrage voor het Lustrumboek 2011.
Enkele leden gingen aan het werk met de opzet van een nog ontbrekend persoonsregister op het Kalendarium. Dit register zal in 2011 als een losse uitgave het licht zien.
Peter Schipper verzorgde als HWT-lid een zeer geslaagde bijdrage voor de Tabula uitgave van 2010. Emile Smit zal plaats nemen in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum.

Andere leden (Ton de Kok, Jan Bouwhuis, Annemarie Slager) gingen enthousiast aan het werk met de opzet van een eigen website. Hoewel dit project door een gebrekkige communicatie met de Oudheidkamer moeizaam op gang kwam, rolde het in de loop van het jaar steeds soepeler, vooral ook dank zij de grote steun van webmaster Dick Buijs. Aan de publicaties van de HWT is veel aandacht en tijd besteed. Op 29 november was het project zo ver dat de site aan de leden getoond kon worden en openbaar werd. Vervolgens is er in de pers aandacht aan de site gegeven.
Natuurlijk moeten verschillende gedeelten nog nader uitgewerkt worden. Met name de tijdbalk/jaartallenlijst zal nog veel werk vragen.
Hopelijk zullen geïnteresseerden in de Tielse geschiedenis en ook scholieren de site weten te vinden. De grote wens is, dat hierdoor enige nieuwe leden zullen aantreden.

A.M.W. Slager-Dijkstra, secretaris