Jaarverslag 2012Samenstelling en bijeenkomsten
De werkgroep had aan het eind van dit verslagjaar de volgende leden: N.W.P. Beutener, J.K. Bouwhuis, Mw. B.M. van Dijk, J.H.F. Gelens, Drs. J.P. Goossen,, A.H.J. de Kok, Ir. W.B.P.M Lases, B.N. Leenders, Dr. E.J.M. Robben, Drs. P.W. Schipper, Mw. Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J. Vermeulen, totaal vijftien leden.
Voorzitter bleef Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit. Begin 2012 ging het secretariaat over van mw. Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra naar mw. B.M. van Dijk. Penningmeester bleef: J.H.F. Gelens.
Vergaderingen: In het jaar 2012 werd vier keer vergaderd: 27 februari, 14 mei, 17 september en 17 december.

Website
Annemarie Slager en Ton de Kok gingen verder met het werk aan de eigen website. Verschillende gedeelten moeten nog nader uitgewerkt worden. Met name de tijdbalk/jaartallenlijst zal nog veel werk vragen. De website wordt bijgehouden door webmaster Dick Buijs.

Leven in Tiel
In 2012 verschenen 12 delen van de succesvolle serie Leven in Tiel. Vijf HWT-leden, te weten Emile Smit, Peter Schipper, Wim Veerman, Bert Leenders en Jan Vermeulen hebben hier enorm veel werk voor verzet.

BWT 6
In het verslagjaar werd de lijst met namen vastgesteld voor het laatste BWT, dat in 2013 zal verschijnen. De redactie bestaat uit Annemarie Slager en Emile Smit. De eerste persoonsbeschrijvingen werden al in concept bij de redactie ontvangen.

Lustrumboek 2016
In 2012 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het Lustrumboek 2016. Besloten werd om meer thematisch te werk te gaan. Als thema is gekozen voor de Eerste Wereldoorlog.

Terugblik
Namens de Vereniging Oudheidkamer heeft Emile Smit zitting in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting geeft jaarlijks een bundel met artikelen over het Rivierengebied uit, genaamd Terugblik. Voor de Terugblik nr 13, die in november 2012 verscheen, verzorgden Angelica Niemandsverdriet en Emile Smit een artikel over hekserij in Tiel.

Persoonsregister Kalendarium
Begin 2012 verscheen het persoonsregister op het Kalendarium, waardoor deze rijke bron weer een stuk toegankelijker is geworden. Het register verscheen in een oplage van vijftig stuks en komt verder digitaal beschikbaar.

Betuweboek
Verschillende leden van de HWT schreven stukken voor het "Betuweboek", dat door het Regionaal Archief Rivierenland uitgegeven werd bij gelegenheid van de opening van het nieuwe pand in juni 2012.

Historische Markt
Op 6 oktober 2012 werd bij het Regionaal Archief Rivierenland een open dag met een historische markt gehouden, waar alle historische verenigingen uit de regio zich presenteerden. Ook de HWT was hier aanwezig. Voor deze gelegenheid werd een folder voor de HWT gemaakt, die ook bij andere gelegenheden kan worden gebruikt.


secretaris: Beatrijs van Dijk
december 2012