Biografisch Woordenboek van Tiel, deel 5   (2009)Tielenaren door de eeuwen heen.
Aan elke persoon worden ca. 4 bladzijden gewijd.
Alle delen zijn van een groot aantal illustraties voorzien.
Tip   Houd de muis boven de blauwe namen.Beschreven personen:

, D. (Dirk) 1916-1945 verzetsstrijder
, G.W. (Gerrit) 1917-1977 geluidschroniqueur en fotograaf
, D.J.T. (Dick) 1916-2004 tandarts
, M.J. (Mary) 1907-2004 actrice
, J. (Job) van 1896-1967 gemeentearchitect en directeur gemeentewerken
, Janus 1604-1658 rector Latijnse school
, F. (Fik) 1916-2008 zakenvrouw en EHBO-ster
, F.P.A. (Frank) 1932-1997 couturier
, G. (Eef) 1916-1976 verzetsstrijder
, L. van 1840-1864 zouaaf
, A. 1787-1867 meester-metselaar
, D.A. 1798-1878 voorzanger en leraar van de joodse gemeente
, E. 1843-1907 tabaksfabrikant, raadslid
, M.B. 1890-1981 militair in het Nederlandsch-Indische leger
, ds. H. van 't 1908-1993 hervormd predikant en bestuurder
, F.J.H. 1934-1990 ontwerper en tinnegieter
, mw. T.C.M. vd, (Zr. Miriam O.P.)  1913-1994 grondlegster en directrice LEAO
, H.A.C.W. (Hans) 1887-1908 dichter
, H. 1485-1530 ambtman van Tieler- en Bommelerwaarden
, H.J. 1738-1804 predikant, hoogleraar
, G. (Gerrit) 1923-2007 voorzitter muziekvereniging KTVM
, G.J. 1893-1943 verzetsstrijder
,ir. K.A. 1899-1990 werktuigkundig ingenieur
, mr. J. van 1895-1983 advocaat en kantonrechter
, ds. B. 1911-1992 vrijzinnig protestantse predikant
, G.J. 1885-1957 onderwijzer en auteur
, mr.W. van de 1816-1904 rechter en archivaris
, D. (Dirk) 1911-1996 onderwijzer en vredesactivist
, A. 1901-1965 transportondernemer
, Vrouwe Mechtelt van   ca. 1200 stichteres klooster Mariënschoot
, M.L.H. van 1901-1972 woningopzichter Tiel
, A.Th.M. (Nol) 1911-1987 groenteboer, consul KNVB en EHBO-er
, mw. A.H. van (Jaan) 1907-2007 medeoprichtster en voorzitter UVV, raadslid
, F. (Frans) 1932-2007 verkoopleider Daalderop, maatsch. / kerkelijk voortrekker
+
Tielse raadsleden 1946-2002
Alfabetisch overzicht lemma's BWT 5 delen.

Overige BWT-delen:
deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 4 / deel 6 / alle lemma's