Jaarverslag 2011
Samenstelling en bijeenkomsten
De werkgroep had aan het eind van dit verslagjaar de volgende leden: N.W.P. Beutener, J.K. Bouwhuis, Mw. B.M. van Dijk, J.H.F. Gelens, Drs. J.P. Goossen,, A.H.J. de Kok, Ir. W.B.P.M Lases, B.N. Leenders, mw. Putten-Dolron, Dr. E.J.M. Robben, ; Drs. P.W. Schipper, Mw.Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J. Vermeulen, totaal zestien leden.
Voorzitter bleef Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit; secretaris: Mw.Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra; penningmeester: J.H.F. Gelens.
Vergaderingen: In het jaar 2011 werd drie keer vergaderd: 24 januari, 30 mei en 26 september.


Website
Annemarie Slager en Ton de Kok gingen verder met het werk aan de eigen website. Verschillende gedeelten moeten nog nader uitgewerkt worden. Met name de tijdbalk/jaartallenlijst zal nog veel werk vragen. De website wordt bijgehouden door webmaster Dick Buijs.

Lustrumboek 2011
Belangrijk in 2011 was het verschijnen van het Lustrumboek voor de Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken. Uiteraard was vooral de laatste periode voordat het Lustrumboek ter perse ging, met name voor de redactieleden, heel intensief. ; In oktober 2011 kon het Lustrumboek worden gepresenteerd.

Terugblik
Namens de Vereniging Oudheidkamer heeft Emile Smit zitting in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting geeft jaarlijks een bundel met artikelen over het Rivierengebied uit, genaamd Terugblik. Voor de Terugblik nr 12, die in november 2011 verscheen, verzorgde Emile Smit een artikel over het Tielse Tolhuis.

Persoonsregister Kalendarium van Tiel
Enkele leden gingen verder met hun werk aan het persoonsregister op het Kalendarium.

Betuweboek
Verschillende leden van de HWT zegden medewerking toe aan het "Betuweboek", dat door het Regionaal Archief Rivierenland uitgegeven wordt bij gelegenheid van de opening van het nieuwe pand.

Leven in Tiel
Op initiatief van Peter Schipper zijn leden van de HWT (Peter Schipper, Emile Smit, Wim Veerman, Jan Vermeulen en Bert Leenders) van start gegaan met de tijdschriftenserie Leven in Tiel. In 2011 verschenen al drie afleveringen. Het tijdschrift is een succes, het verkoopt goed en het wordt goed ontvangen.

BWT 6
In 2011 werd besloten om als nieuw project een vervolg op de Biografische woordenboeken te gaan maken: het BWT nummer 6.secretaris: Beatrijs van Dijk
september 2012