Biografisch Woordenboek van Tiel, delen 1 t/m 6   (2003 - 2013)Tielenaren door de eeuwen heen. De lemma's van alle zes delen op een rij. Aan elke persoon zijn in het desbetreffende deel circa vier bladzijden gewijd.
Alle delen zijn van een groot aantal illustraties voorzien.

Tip   Houd de muis boven de blauwe namen.Beschreven personen:

, J, van 1626-1685 rector Latijnse School BWT 2
, H. van 1881-1971 wonderdokter BWT 6
, Andries van 1540-1600 commandant van Tiel BWT 2
, J.A.J. (Jan) 1893-1971 groothandelaar in tabakswaren BWT 4
, W. van den 1911-1992 huisschilder, leraar, kunstenaar BWT 3
, J.P. 1887-1951 huisarts BWT 1
, J.H.Chr.(Sjef) 1924-2004 ondernemer BWT 3
, mevr. P.G. 1855-1915 ondernemer BWT 1
, F.A. 1912-1980 kinderarts BWT 2
, Mr. R. 1926-2009 zeevaartkundige en jurist BWT 6
, mw. drs. M.B.C. (Ria)  1938-2006 politica BWT 4
, A.H. van den 1917-1995 apotheker en wethouder BWT 3
, A.A. van den 1889-1967 garagehouder BWT 4
, L.H. 1858-1941 aannemer BWT 1
, Th.A. 1893-1963 aannemer, brandmeester BWT 4
, Dyerk die 1540-1594 laatste pastoor Zennewijnen BWT 1
, ,J. (Jan) de 1804-1882 legionair BWT 4
, Elias van 1858-1933 koopman BWT 3
, dr. J.W.G. ten 1901-1980 huisarts BWT 2
, dr. G.H. (Gerard) 1919-2013 longarts BWT 6
, D. (Dirk) 1916-1945 verzetsstrijder BWT 5
, G.W. (Gerrit) 1917-1977 geluidschroniqueur en fotograaf BWT 5
, dr J.G. ter 1866-1957 huisarts BWT 1
, jhr. D. van   1647-1695 rechter, dijkgraaf, burgemeester BWT 2
, G.J. 1834-1922 smid, mede-oprichter Vereniging Oudheidkamer BWT 3
, B.P.F. 1896-1978 eerste directeur drukkerij St. Maarten BWT 1
, mej. M.A. 1835-1913 hoofd bijzondere gesubsidieerde meisjesschool BWT 3
, P.J. T.h. de, pater Mattheus 1877-1958 pastoor BWT 1
, D.J.T. (Dick) 1916-2004 tandarts BWT 5
, prof. P.H. 1888-1982 tandarts BWT 1
, Adriaan van 1495-1527 ambtman Neder-Betuwe, bouwheer ambtmanshuis BWT 3
, J. van (John) 1951-2012 musicus, tekstschrijver en componist BWT 6
, J.A.A.M., pater Guala 1896-1977 kapelaan in Tiel BWT 3
, N.F. 1892-1972 burgemeester BWT 4
, C. 1797-1891 drukker, uitgever, boekhandelaar BWT 2
, H.C.A. 1827-1895 uitgever, boekhandelaar BWT 3
, P.J. 1784-1860 apotheker BWT 6
, J.D. van der 1741-1784 voorman van de Nederlandse patriotten BWT 2
, David Hendrik 1765-1849 militair BWT 4
, Moos 1901-1942 kunstschilder BWT 3
, H.A.M., pater Harry  1913-1987 kapelaan in Tiel BWT 3
, T. 1865-1938 hotelhouder, raadslid en wethouder BWT 3
, J.J. 1901-1944 directeur-verkoop Metaalwarenfabriek Daalderop BWT 3
, J.N. 1831-1901 fabrikant BWT 2
, J.N.J. 1883-1961 directeur K.M.D BWT 1
, G. van 1756-1846 hotelhouder, (paarden)postmeester BWT 3
, mr. H.J. 1771-1850 jurist, politicus BWT 2
, H.W. 1901-1981 employé Pgem, bestuurslid VOT BWT 4
, Mr. H.C. 1870-1926 politicus BWT 6
, M.J. (Mary) 1907-2004 actrice BWT 5
, mw. A.B., zuster Stephania 1905-1994 directrice St.-Andreasgasthuis BWT 4
, Floris van 1469-1559 graaf van Buren, stadhouder van Gelre BWT 6
, J. van (Koos) 1872-1960 scheepstimmerman, botenverhuurder BWT 3
, C.(Kees) van 1922-1999 politieman, voetballer BWT 4
, mr.A.W. 1804-1890 jurist, auteur BWT 4
,A.M. (Lex) 1913-1982 koperslager BWT 4
, J. (Job) van 1896-1967 gemeentearchitect en directeur gemeentewerken BWT 5
, Janus 1604-1658 rector Latijnse school BWT 5
, J. genaamd Vredaeus ≈1547-1635 predikant BWT 6
, F. (Fik) 1916-2008 zakenvrouw en EHBO-ster BWT 5
, W. van ≈1425-≈1496 stadsschrijver BWT 6
, F.M.P. 1885-1960 directeur jamfabriek De Betuwe BWT 6
, F.P.A. (Frank) 1932-1997 couturier BWT 5
, G. (Eef) 1916-1976 verzetsstrijder BWT 5
, L. van 1840-1864 zouaaf BWT 5
, Barthold van 1692-1772 heer van Wadenoyen BWT 2
, A. 1787-1867 meester-metselaar BWT 5
, M.S. 1884-1966 bloemist, beheerder Spaarbankgebouw BWT 3
, B.R.P. 1828-1897 burgemeester BWT 6
, G.D. van 1828-1817 handelaar, rechter en politicus BWT 6
, D.A. 1798-1878 voorzanger en leraar van de joodse gemeente BWT 5
, J.G.(Joop) van 1921-2005 ondernemer BWT 4
, J.A. (pseudoniem Huf van Buren) 1843-1910 historicus, schrijver, medeoprichtter Oudheidkamer Tiel BWT 1
, Nicolaas van den 1769-1849 tuinder, schenker grond r.-k. kerkhof BWT 1
, E. 1843-1907 tabaksfabrikant, raadslid BWT 5
, M.B. 1890-1981 militair in het Nederlandsch-Indische leger BWT 5
, Asser 1830-1908 houder joodse jongenskostschool BWT 3
, J. den 1932-1980 archivaris, wethouder BWT 2
, dr. M.J.A.J.M. 1943-2012 zenuwarts, wetenschapper BWT 6
, ds. H. van 't 1908-1993 hervormd predikant en bestuurder BWT 5
, dr. C.J.J. 1892-1969 chirurg BWT 1
, O.C.J. 1794-1874 jurist, weldoener BWT 4
, ds. S.A. van den 1851- 1890 afgescheiden gereformeerd predikant BWT 6
, F.J.H. 1934-1990 ontwerper en tinnegieter BWT 5
, ir. T.S. 1902-1977 landbouwconsulent BWT 6
, E.A. 1877-1957 kunstenaar, leraar BWT 6
, J.S. de 1897-1960 commissaris van politie BWT 3
, F. 1883-1955 huisarts BWT 2
, J.P.M. te 1925-2004 ondernemer BWT 3
, mw. T.C.M. vd, (Zr. Miriam O.P.)  1913-1994 grondlegster en directrice LEAO BWT 5
, mevr. Dr. E. van de 1869-1944 eerste docente Tiels gymnasium BWT 1
, Marius van de (Mas) 1917-2004 Laatste Tielse klompenmaker BWT 3
, dr. G. 1869-1943 gereformeerd predikant BWT 4
, H.J. (Jan) 1932-2004 leraar, amateur-historicus BWT 4
, W. van ca. 1700 kunstschilder BWT 2
, A.B. 1890-1943 politicus, journalist BWT 2
, H.A.C.W. (Hans) 1887-1908 dichter BWT 5
,J.J.H. (Jan) van der 1878-1946 aannemer, brandmeester BWT 4
, H. 1485-1530 ambtman van Tieler- en Bommelerwaarden BWT 5
,J. van der 1913-1988 landbouwconsulent BWT 6
, H.E. 1867-1939 onderwijzer, auteur, oprichter SDAP in Tiel BWT 2
, H.J. 1738-1804 predikant, hoogleraar BWT 5
, G. (Gerrit) 1923-2007 voorzitter muziekvereniging KTVM BWT 5
, G.J. 1893-1943 verzetsstrijder BWT 5
, P. van 1876-1960 eerste SDAP-raadslid en wethouder BWT 3
,ir. K.A. 1899-1990 werktuigkundig ingenieur BWT 5
, G. (Gijs) 1920-1985 sportleider BWT 4
, J.D. van 1737-1817 jurist, patriot BWT 1
, Luitgarda van 1639-1722 beschermvrouwe Tielse statie BWT 4
, mr. C.C. van 1777-1858 burgemeester BWT 1
, Cornelis Philip 1670-1737 lid van de magistraat BWT 1
, mw. E. van 1919-2005 raadslid BWT 6
, mr. J.R. van 1754-1803 stadssecretaris voorman Tielse patriotten BWT 3
, jhr. Ir. O.C.A. van 1881-1952 minister BWT 2
, mw. J.G. van (tante Jo) 1907-1993 kraamverpleegster BWT 3
, B.H., pater Antonius 1813-1879 pastoor BWT 1
, mevr. H,zuster Theresia 1820-1902 priorin dominicanessen BWT 1
, A. van 1805-1877 drukker, uitgever en boekhandelaar BWT 2
, S. M.(Sal) 1908-1988 slager en auteur BWT 4
, D.D. (Dirk) 1906-1991 een leven lang bezeten van toneel BWT 4
, Alpertus van ca. 1100 monnik en schrijver BWT 4
, D. 1834-1912 drukker, uitgever BWT 1
, S. 1796-1868 hoofdonderwijzer BWT 4
, H.C. van 1877-1944 kunstschilder, onderwijzer BWT 1
, mr. J. van 1895-1983 advocaat en kantonrechter BWT 5
, J.W. 1896-1934 gemeentearchitect, commandant brandweer BWT 6
, ds. B. 1911-1992 vrijzinnig protestantse predikant BWT 5
, Maarten L. 1925-1944 verzetsstrijder BWT 3
, A. van 1864-1934 drukker, boekhandelaar BWT 1
, R. van (Rudy) 1932-1998 bakker, kruidenier en streekhistoricus BWT 6
, W.H 1889-1967 hoefsmid, ondernemer BWT 3
, Dirk van 1756-1830 kunstschilder BWT 2
, mw. F.C. (Fenna) 1922-2006 verloskundige en activiste BWT 6
, dr. J.K. 1843-1930 huisarts BWT 2
, Leen 1916-1995 verzetsstrijder BWT 2
, G.J. 1885-1957 onderwijzer en auteur BWT 5
, E.L.S.J., pater Ceslaus 1874-1946 kapelaan BWT 1
, A.V.E. 1876-1942 kunstschilder BWT 2
, mr.W. van de 1816-1904 rechter en archivaris BWT 5
, J.B. 1900-1969 kunstschilder, onderwijzer BWT 1
, D. (Dirk) 1911-1996 onderwijzer en vredesactivist BWT 5
, jr. P.A. 1803-1868 burgemeester en oprichter verzekeringsmaatschappij BWT 6
, dr.mr. E.D. 1779-1856 advocaat, rechter, historicus BWT 1
, mr. P. 1851-1941 jurist, politicus BWT 2
, dr.mr. S. 1740-1798 advocaat BWT 1
,W.H. 1756-1848 planter, commandeur Sint-Maarten BWT 4
, G.N. van 1677-1740 landjonker BWT 3
, A. 1901-1965 transportondernemer BWT 5
, dr. J.G. 1833-1901 rector gymnasium BWT 2
, P.C.W. 1863-1928 tandarts, wethouder BWT 2
, P.J. 1922-1988 wethouder BWT 2
, M.L. 1725-1793 burgemeester, postmeester BWT 1
, H.J. 1809-1851 kunstschilder BWT 2
, Vrouwe Mechtelt van   ca. 1200 stichteres klooster Mariënschoot BWT 5
, Cornelis van 1809-1849 uurwerkmaker BWT 3
, mw. H.W. 1852-1921 schrijver en weldoenster BWT 6
, mej. J.J. 1862-1944 bestuurslid en financier van christelijke projecten BWT 3
, J.W.H.M. 1855-1933 fabrikant BWT 4
, A. 1881-1965 boekbinder, raadslid BWT 4
, Arent van den 1668-1723 schepen, burgemeester BWT 3
, Gijsbert 1806-1881 smid, ondernemer BWT 2
, P. van 1513-1580 pastoor Sint-Maartenskerk BWT 3
, G.W. 1903-1968 musicus BWT 3
, A.M.J.F.F. 1888-1954 Vlaams schrijver en bibliothecaris in Tiel BWT 6
, M.L.H. van 1901-1972 woningopzichter Tiel BWT 5
, dr. P.H. 1798-1868 rector Latijnse School BWT 1
, mr. M. 1854-1916 liberaal politicus BWT 3
, G.J. van 1910-1995 bedrijfsleider, wethouder BWT 2
, mw. J.(Jantje) van 1784-1873 marketentster BWT 4
, mw. E.A. (Lies) 1919-2001 boekillustratrice, kunstenaar BWT 2
, A.Th.M. (Nol) 1911-1987 groenteboer, consul KNVB en EHBO-er BWT 5
, mw. W.Th.H. 1931-2001 analiste, raadslid BWT 2
, mw. A. 1916-1944 verzetsstrijdster BWT 2
, M. 1904-1976 autobusondernemer BWT 6
, E.A. (Evert) 1911-1960 politicus BWT 4
, J.J. 1870-1959 apotheker en industrieel BWT 6
, mw. A.H. van (Jaan) 1907-2007 medeoprichtster en voorzitter UVV, raadslid BWT 5
, N. 1834-1896 apotheker en fabrikant BWT 6
, Clais 1505-1581 ambtman, richter BWT 1
, Diederik 1532-1615 ambtman, schepen, richter BWT 1
, mevr. E. 1913-1994 onderwijzeres, b.l.o. BWT 1
, mevr. J, zuster Rosa 1816-1893 eerste hoofd van de dominicanessen BWT 1
, J.J.H.J. de 1892-1961 aannemer BWT 3
, mw. L. 1917-1992 officier Leger des Heils, Molukse leidsvtrouw BWT 6
≈875-  936 graaf van Teisterbant, stichter van de St. Walburgkerk BWT 6
, L.J. 1919-2004 directeur Daalderop BWT 4
, M.S. (Michiel) 1932-2007 industrieel vormgever, kunstenaar BWT 6
, Johan van 1660-1724 burgemeester BWT 1
, A. van 1834-1913 directeur brandverzekeringsmij, advocaat en schrijver BWT 6
, mw. H.M.T., zuster Judith 1926-1993 verpleegkundige, directrice St.- Andreasziekenhuis BWT 2
, C.A.J.L. (Cees) 1924-2011 hoofd openbare werken, commandant brandweer BWT 6
, L. (Leo) 1920-1945 verzetsstrijder BWT 4
, J. 1793-1885 klerk, secretaris kerkbestuur, historicus BWT 2
, ds. P. van der 1778-1847 dominee BWT 1
, Markus van 1790-1867 oliemolenaar, -fabrikant BWT 3
, Piet 1902-1969 stimulator voetbalsport, Theole-fan BWT 3
, L. van, 1844-1906 leraar, auteur BWT 4
, S.H.(Sijtze) van der 1925-2004 architect, voorzitter Oudheidkamer BWT 4
, F. (Frans) 1932-2007 verkoopleider Daalderop, maatsch. / kerkelijk voortrekker  BWT 5

Afzonderlijke BWT-delen:
deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 4 / deel 5 / deel 6