Kalendarium van TielDe geschiedenis van Tiel aan de hand van een jaartallenoverzicht van de oudste tijden tot en met 2000, samengebracht in 5 ringbanden met een los trefwoordenregister en persoonsregister.
Gebeurtenissen in de periode 2001-2005 zijn opgenomen in het Lustrumboek 2006.

Eindredactie: H.J. Kers en dr. E. Smit.
Foto verantwoording: J.K. Bouwhuis e.a.
Uitg. Tiel,1993-2001. ISBN 90-801668-1-2-3-4-5.
Uitverkocht.
kalendarium
Band I Oudste tijden t/m 1671   Pag I-1 t/m Vb-30.
Band II 1672 t/m 1799   Pag.VIa-1 t/m VIII-52.
Band III 1800 t/m 1899   Pag.VIII-53 t/m XI-50.
Band IV 1900 t/m 1949   Pag. XI-51 t/m XIV-40.
Band V 1950 t/m 2000   Pag. XV-1 t/m XIX-61.
  2001 t/m 2005   In Lustrumboek 2006,   Pag. 251-326.
  vanaf 2006   alleen via de website te raadplegen.

U kunt het Kalendarium in de papieren versie op diverse plaatsen raadplegen, onder andere bij het Regionaal Archief Rivierenland.

Het Kalendarium is sinds 2015 te raadplegen via een eigen website. Deze website bevat tevens een persoonsregister, een trefwoordregister en een zoekfunctie.

Deel I van het (papieren) Kalendarium, dat "de oudste tijden" beschrijft, de periode waarin Tiel nog niet als zodanig bestond, staat enigszins los van de latere delen. In deel I worden bijvoorbeeld de geschiedenis van het Romeinse Rijk en archeologische vondsten in de Betuwe beschreven. Vooral de archeologische verslaggeving laat zich niet goed in jaartallen weergeven. Verder zijn over de periode 486 t/m 888 geen feiten in het Kalendarium vastgelegd.
Mede hierom zal deel I niet worden gedigitaliseerd.