Andere sites1. ARCHIEVEN


Regionaal Archief Rivierengebied
Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
[ website ]

Streekarchief Bommelerwaard
Streekarchief voor het gebied vanaf Heerewaarden en Zaltbommel tot aan Slot Loevestein
[ website ]

Biografisch Portaal
Hier vindt u oude en nieuwe informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.
[ website ]

Nationaal Archief
Als nationaal geheugen beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.
[ website ]

Beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek
Gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek, onderdeel van Bibliotheek Arnhem. Op deze site vindt u ca. 60.000 ansichtkaarten, foto's en gravures met topografische afbeeldingen uit de Provincie Gelderland.
[ website ]

Gelders Archief
De collectie bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit 1076, het jongste uit de 21e eeuw.
[ website ]

Alledaags Archief
Alledaags Archief gaat over alle mogelijke onderwerpen uit de geschiedenis van alle mogelijke Nederlandse regio's, ook over de mooie, historisch interessante provincie Gelderland.
Het doel van Alledaags Archief is het grote publiek kennis te laten maken met de enorme rijkdom aan verhalen in de Nederlandse archieven.
[ website ]

Stichting Gelders Erfgoed
[ website ]

Nederlands Erfgoed: Digitaal!
Website van het consortium Nederlands Erfgoed: Digitaal!, tien nationale erfgoed-instellingen, die gezamenlijk gedeelten van hun waardevolle collecties digitaal toegankelijk hebben gemaakt.
[ website ]

Thematis erfgoedportaal
[ website ]

Archieven.nl
Waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken.
Tientallen archiefdiensten brengen hier in een gezamenlijk project meer dan 18.000.000 beschrijvingen van archiefstukken bijeen.
[ website ]

Archiefnet
Van hieruit zijn alle Nederlandse (en meer) archieven per provincie en per plaats te vinden.
[ website ]

2. HISTORISCHE VERENIGINGEN

Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o.
postbus 66
4000 AB Tiel
[ website ]

Historische Kring Kesteren e.o.
Postbus 62
4040 DB Kesteren
[ website ]

Historische Kring West-Betuwe
Secretariaat:
Dr. Abraham Kuyperweg 30
4153 XB Beesd
[ website ]

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken
Bruine Engseweg 25
3911 CJ Rhenen
[ website ]

Vereniging Gelre
Vereniging ter bevordering van de beoefening van de Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht
[ website ]

Historische Vereniging Voet van Oudheusden te Culemborg
[ website ]

Historische werkgroep Ophemert en Zennewijnen
[ website ]

3. MUSEA EN BIBLIOTHEKEN

Flipje- en Streekmuseum Tiel
Plein 48
4001 LJ Tiel
[ website ]

Collectie Gelderland
Museumwebsite van de gezamenlijke Gelderse musea met o.a. een overzicht van zo'n 40000 museumschatten. Actief vanaf 5 maart 2009
[ website ]

Digitale Bibliotheek
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.
[ website ]

Koninklijke Bibliotheek
De nationale bibliotheek van Nederland
[ website ]

De Gelderland Bibliotheek
Documentatiecentrum voor boeken, tijdschriften, overheidsrapporten enz. betrekking hebbend op de provincie Gelderland.
Koningstraat 26
6811 DG Arnhem
[ website ]

4. OVERIGE

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
Constituties en Staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
[ website ]

Genlias
Genlias biedt u de mogelijkheid in korte tijd uw voorouders te vinden, zowel in Nederland als overzee.
[ website ]

Family Search
Amerikaanse zoekmachine beheerd door de Mormonen.
[ website ]

Constituties en Staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Dit is de digitale versie van de zes delen Constituties en Staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806 uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
[ website ]

Centrum voor Familiegeschiedenis
Centrum voor familiegeschiedenis - is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.
[ website ]

International Institute of social history (I.I.S.G.) in Amsterdam
Zeer veel op sociaal-historisch en politiek gebied.
[ website ]