De historie van de HWTwaterpoortTielse Waterpoort en Flipje- en StreekmuseumDe Historische Werkgroep Tiel is 16 februari 1989 opgericht op initiatief van de beheerscommissie van het Streekmuseum De Groote Sociëteit, omdat het museum behoefte had aan ondersteuning van historisch geïnteresseerde vrijwilligers. De conservator van het museum en lid van de nieuwe groep, Peter Schipper schreef in zijn uitnodiging voor de oprichtingsvergadering "dat de werkgroep een vruchtbare bijdrage mag leveren aan het opsporen, vastleggen en propageren van facetten uit de zo rijke geschiedenis van het oude Tiel".
Toen het 90-jarig jubileum van de Vereniging Oudheidkamer (opgericht in 1901) in het zicht kwam, besloot het bestuur om bij de nog geen jaar oude, kleine Historische Werkgroep aan te kloppen om dit jubileum met een historische publicatie te vieren. Dit verzoek heeft geleid tot de eerste publicatie van de inmiddels tot tien man uitgegroeide werkgroep, het boek Tussen Toverlantaarn en Teletekst.
De belangrijkste publicaties die sindsdien zijn uitgebracht zijn: Elders op deze site (onder Publicaties) vindt u een meer inhoudelijk overzicht.
De Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken heeft alle uitgaven gesubsidieerd.
De werkgroep bestaat anno 2013 uit zestien leden.