Biografisch Woordenboek van Tiel, deel 4   (2007)Tielenaren door de eeuwen heen.
Aan elke persoon worden ca. 3 bladzijden gewijd.
Alle delen zijn van een groot aantal illustraties voorzien.
Tip   Houd de muis boven de blauwe namen.Beschreven personen:

, J.A.J. (Jan) 1893-1971 groothandelaar in tabakswaren
, mw. drs. M.B.C. (Ria)  1938-2006 politica
, A.A. van den 1889-1967 garagehouder
, Th.A. 1893-1963 aannemer, brandmeester
, ,J. (Jan) de 1804-1882 legionair
, N.F. 1892-1972 burgemeester
, David Hendrik 1765-1849 militair
, H.W. 1901-1981 employé Pgem, bestuurslid VOT
, mw. A.B., zuster Stephania 1905-1994 directrice St.-Andreasgasthuis
, C.(Kees) van 1922-1999 politieman, voetballer
, mr.A.W. 1804-1890 jurist, auteur
,A.M. (Lex) 1913-1982 koperslager
, J.G.(Joop) van 1921-2005 ondernemer
, O.C.J. 1794-1874 jurist, weldoener
, dr. G. 1869-1943 gereformeerd predikant
, H.J. (Jan) 1932-2004 leraar, amateur-historicus
,J.J.H. (Jan) van der 1878-1946 aannemer, brandmeester
, G. (Gijs) 1920-1985 sportleider
, Luitgarda van 1639-1722 beschermvrouwe Tielse statie
, S. M.(Sal) 1908-1988 slager en auteur
, D.D. (Dirk) 1906-1991 een leven lang bezeten van toneel
, Alpertus van ca. 1100 monnik en schrijver
, S. 1796-1868 hoofdonderwijzer
,W.H. 1756-1848 planter, commandeur Sint-Maarten
, J.W.H.M. 1855-1933 fabrikant
, A. 1881-1965 boekbinder, raadslid
, mw. J.(Jantje) van 1784-1873 marketentster
, E.A. (Evert) 1911-1960 politicus
, L.J. 1919-2004 directeur Daalderop
, L. (Leo) 1920-1945 verzetsstrijder
, L. van, 1844-1906 leraar, auteur
, S.H.(Sijtze) van der 1925-2004 architect, voorzitter Oudheidkamer
+
De Tielse magistraats- en gemeenteraadsleden 1795-1816
Alfabetisch overzicht lemma's BWT 1, 2 en 3.

Overige BWT-delen:
deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 5 / deel 6 / alle lemma's