Deze website

© Historische werkgroep Tiel


Deze website werd in 2010 ontworpen ten behoeve van de Historische Werkgroep Tiel.

teksten: Ton de Kok en Annemarie Slager
foto's: Jan Bouwhuis (en anderen)
lay-out website:   Dick Buijs


Foto's
De afbeeldingen op deze website zijn deels auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts na voorafgaande toestemming voor andere doeleinden worden aangewend.

Website
De HWT kan de juistheid van de gegevens op de site nog niet garanderen. Kopiëren voor intern gebruik is toegestaan. Extern en commercieel gebruik is deels beschermd.
Bij het overnemen van gegevens van deze site gaarne de bron vermelden.

Vragen en opmerkingen over deze site kunt u mailen naar