Biografisch Woordenboek van Tiel, deel 6   (2013)Tielenaren door de eeuwen heen.
Aan elke persoon worden circa 5 bladzijden gewijd.
Alle delen zijn van een groot aantal illustraties voorzien.
Tip   Houd de muis boven de blauwe namen.Beschreven personen:


, H. van 1881 - 1971 wonderdokter
, Mr. R. 1926 - 2009 zeevaartkundige en jurist
, dr. G.H. (Gerard) 1919 - 2013 longarts
, J. van (John) 1951 - 2012 musicus, tekstschrijver en componist
, P.J. 1784 - 1860 apotheker
, Mr. H.C. 1870 - 1926 politicus
, Floris van 1469 - 1559 graaf van Buren, stadhouder van Gelre
, J. genaamd Vredaeus ≈1547 - 1635 predikant
, W. van ≈1425-≈1496 stadsschrijver
, F.M.P. 1885 - 1960 directeur jamfabriek De Betuwe
, B.R.P. 1828 - 1897 burgemeester
, G.D. van 1828 - 1817 handelaar, rechter en politicus
, dr. M.J.A.J.M. 1943 - 2012 zenuwarts, wetenschapper
, ds. S.A. van den 1851- 1890 afgescheiden gereformeerd predikant
, ir. T.S. 1902 - 1977 landbouwconsulent
, E.A. 1877 - 1957 kunstenaar, leraar
,J. van der 1913 - 1988 landbouwconsulent
, mw. E. van 1919 - 2005 raadslid
, J.W. 1896 - 1934 gemeentearchitect, commandant brandweer
, R. van (Rudy) 1932 - 1998 bakker, kruidenier en streekhistoricus
, mw. F.C. (Fenna) 1922 - 2006 verloskundige en activiste
, jr. P.A. 1803 - 1868 burgemeester en oprichter verzekeringsmaatschappij
, mw. H.W. 1852 - 1921 schrijver en weldoenster
, A.M.J.F.F. 1888 - 1954 Vlaams schrijver en bibliothecaris in Tiel
, M. 1904 - 1976 autobusondernemer
, J.J. 1870 - 1959 apotheker en industrieel
, N. 1834 - 1896 apotheker en fabrikant
, mw. L. 1917 - 1992 officier Leger des Heils, Molukse leidsvtrouw
≈875 -  936 graaf van Teisterbant, stichter van de St. Walburgkerk
, M.S. (Michiel) 1932 - 2007 industrieel vormgever, kunstenaar
, A. van 1834 - 1913 directeur brandverzekeringsmij, advocaat en schrijver
, C.A.J.L. (Cees) 1924 - 2011 hoofd openbare werken, commandant brandweer
   

Overige BWT-delen:
deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 4 / deel 5 / alle lemma's