Waar we nu mee bezig zijnDe samenstelling en de publicatie van het zesde deel van het Biografisch Woordenboek van Tiel is in oktober 2013 afgerond.

- - - - - - -

Een in 2014 opgestart project betreft onderzoek naar oorlogsslachtoffers in Tiel. Het doel is:
het opstellen van een overzicht van allen die in Tiel of als Tielenaar overleden zijn ten gevolge van oorzaken die met de Tweede Wereldoorlog verband houden.
Dit overzicht zal in de vorm van een website zijn.